Aktuality :

 

Záujemci o rekvalifikačný kurz využite finančný príspevok

  • RE -PAS

príspevok na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom vzdelávacom kurze.

Informujte sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska .

 

RE - PAS umožňuje :

zvoliť si rekvalifikáciu podľa vlastného výberu

uhradenie príspevku na rekvalifikáciu v plnej výške