Jazykové kurzy

Názov vzdelávacej aktivity Počet hodín Cena Dátum

Kurz - Nemecký jazyk pre opatrovateľky

28 79,- €

 

Kurz - Anglický jazyk pre opatrovateľky

28 79,- €

 

Kurz - Slovenský jazyk pre cudzincov

28 79,- €

 

 

Minimálny počet účastníkov kurzu je 5 osôb.

 

Jazykové korektúry slovenských textov