KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o.

Adresa​:
Sládkovičova 1437/38
972 01 Bojnice
e-mail: info@vzdelavaciaagentura.sk
Telefón: 0905 275 543

Bankové spojenie

Peňažný ústav: VÚB, a.s.
IBAN: SK02 0200 0000 0038 7298 5453
Meno účtu: Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o.
IČO: 50 845 195
DIČ: 2120494189

Kontaktujte nás