ČAŠNÍK, SERVÍRKA

Otvárame podľa záujmu 

  • Rozhodli ste sa zmeniť zamestnanie a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?
  • Rozhodli ste sa pre vlastný biznis v gastronómii a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?
  • Pracujete v gastronómii a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?
  • Láka Vás práca v zahraničí a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?

Naučíme Vás všetko čo potrebujete vedieť , aby ste sa stali čašníkom, servírkou s plnou kvalifikáciou .

Absolvent kurzu získa znalosti z oblasti potravín a výživy, zariadení prevádzok, stolovania, technológie prípravy pokrmov a základov ekonomiky.

Kurz ČAŠNÍK , SERVÍRKA je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky .

Po ukončení kurzu získate osvedčenie o akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania vydané podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Kurz je rozdelený na teoretickú časť a praktickú časť.  Celkový rozsah kurzu –  500 hodín.

Teoretická časť prebieha formou prezenčného a dištančného  vzdelávania .

Praktická časť sa vykonáva v priamo  prevádzke  a jej cieľom je získať čo najviac praktických skúseností a zručností .

Ak máte veľa povinností a nemôžete sa časovo viazať kurz môžete navštevovať aj individuálne, spoločne s Vami pripravíme  Váš individuálny plán.

Teoretická časť prebieha prezenčne  a dištančne  .

Praktickú časť absolvujete v prevádzkach cestovného ruchu  a jej cieľom je získať čo najviac praktických skúseností a zručností .

Máte veľa povinností a nemôžete sa časovo viazať ? Kurz môžete navštevovať aj individuálne, spoločne s Vami pripravíme  Váš individuálny plán.