KUCHÁR – KUCHÁRKA

 Nové termíny :  10. máj 2024, 15. jún 2024, 23. september 2024

                    Na financovanie kurzu môžete využiť Operačný program Ľudské zdroje 

                                            NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA

                                    Informácie o programe získate na ÚPSVaR

  • Rozhodli ste sa zmeniť zamestnanie a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?
  • Rozhodli ste sa pre vlastný biznis v gastronómii a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?
  • Pracujete v gastronómii a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?
  • Láka Vás práca v zahraničí a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?

Naučíme Vás všetko čo potrebujete vedieť , aby ste sa stali kuchárom – kuchárkou s plnou kvalifikáciou.

Absolvent kurzu získa znalosti z oblasti potravín a výživy, zariadení prevádzok, stolovania, technológie prípravy pokrmov a základov ekonomiky.

Kurz KUCHÁR – KUCHÁRKA je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky .

Po ukončení kurzu získate osvedčenie o akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania vydané podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Kurz je rozdelený na teoretickú časť a praktickú časť.  Celkový rozsah kurzu –  500 hodín.

Teoretická časť prebieha formou prezenčného a dištančného  vzdelávania .

Praktická časť sa vykonáva v priamo  prevádzke  a jej cieľom je získať čo najviac praktických skúseností a zručností .

Ak máte veľa povinností a nemôžete sa časovo viazať, kurz môžete navštevovať aj individuálne, spoločne s Vami pripravíme  Váš individuálny plán.

Cena kurzu : od 710 E