ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ

Na naše rekvalifikačné kurzy sa môžete prihlásiť vyplnením online prihlášky.

Vyplnením prihlášky dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, pre účely evidencie mojej účasti na kurze/seminári v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.