SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU

 Otvárame  podľa záujmu 

  • Rozhodli ste sa zmeniť zamestnanie a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?
  • Rozhodli ste sa pre vlastný biznis v cestovnom ruchu a chýba Vám potrebná kvalifikácia ?
  • Pracujete v cestovnom ruchu a nemôžete sprevádzať , pretože Vám chýba potrebná kvalifikácia ?
  • Lákajú Vás diaľky, história, milujete prírodu a srdce Vám prirástlo ku konkrétnemu kraju ?

Využite Vaše „ lásky“ a staňte sa sprievodcom cestovného ruchu .

Naučíme Vás všetko čo potrebujete vedieť , aby ste sa stali platným sprievodcom v cestovnom ruchu s plnou kvalifikáciou .

Absolvent kurzu získa znalosti z oblasti geografie, histórie, techniky a metodiky cestovného ruchu,

aktuálneho spoločenského diania a ekonomiky

Kurz SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky .

Po ukončení kurzu získate osvedčenie o akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania vydané podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Kurz je rozdelený na teoretickú časť a praktickú časť. Celkový rozsah kurzu je 300 hodín

Teoretická časť prebieha prezenčne a dištančne .

Praktickú časť absolvujete v prevádzkach cestovného ruchu a jej cieľom je získať čo najviac praktických skúseností a zručností .

Máte veľa povinností a nemôžete sa časovo viazať ? Kurz môžete navštevovať aj individuálne, spoločnes Vami pripravíme Váš individuálny plán.